Jdi na obsah Jdi na menu
 


část první

28. 3. 2018

Na lidi, kteří přicházejí na svět v tomto období, mají přírodní síly nebo spíše znovu nastupující vláda Slunce velký vliv. Vše, co doposud odpočívalo v ponurém zimním období, se dere k novému životu. Proto jsou také lidé tohoto období nositeli čerstvé životní síly a vitality. Překypují energií, jsou ctižádostiví a podnikaví. Jejich extrovertní, odvážná, přizpůsobivá a aktivitou nabitá podstata je jakoby předurčuje k činu. Tito lidé si upřímně věří, jsou sebevědomí, až svéhlaví, umí se rychle zorientovat a energicky rozhodnout. Nezdráhají se vyslovit svůj názor a dokážou přimět ostatní k tomu, aby se podílí na jejich rozhodnutích. Jsou však obdařeni impulzivností, což je může přivádět k překotným a neuváženým závěrům. Často se stává, že jakmile je na obzoru nový projekt, ztrácí zájem o ten původní. Mají jen velmi malý smysl pro kompromisy a spolupráci. Jsou optimističtí a velmi snadno se vyrovnávají s neúspěchy. Lidé tohoto období by se ale měli bránit pocitu své vlastní důležitosti, neboť za cestou k úspěchu a uznání, po kterém bytostně touží je může omezit egoismus, arogance a ješitnost. Mají sklon k tomu příliš se orientovat pouze na současnost, odpoutávat se od minulosti a budoucnosti, přičemž nedbají na následky svých činů. Jejich největším problémem je, že snadno podlehnou rozčarování a zahořknou. Nejsou velkými znalci lidí, jsou příliš důvěřiví a proto bývají velmi často zneužíváni svým okolím. Nejvíce se tito lidé uplatní v povoláních s jistým rizikem. Lidé tohoto období jsou obdařeni velikou fantazií, kterou uplatňují nejen ve svém zaměstnání, ale také v lásce. Když se zamilují, tak je jejich láska planoucí a vášnivá, většinou jsou věrní, ale vždy se snaží prosadit svůj názor i v manželství a upozorňuji, že rádi přebírají iniciativu. Mají majetnickou povahu, sklon k žárlivosti a svojí, někdy nekontrolovatelnou vznětlivostí dokážou svého partnera ranit. Diplomacie a větší objektivnost a to nejen ve vztahu, jim určitě nebude na škodu. V každém případě bude život s tímto člověk všechno, jeno ne nuda. Pokud jde o zdravotní stav, jsou lidé zrození v této době spojováni s hlavou, zejména s mozkem. Z toho plynou sklony k bolestem hlavy, migrénám a v důsledku stresu také k poruchám v nervové oblasti. Tyto potíže jsou varovné signály k tomu, aby tito lidé nežili tak intenzivně. Příklad by si měli vzít z přírody, kde vidí aktivitu, která se střídá s odpočinkem. Dále jsou náchylní ke zraněním, měli by si chránit zrak a dát pozor na řezné rány a spáleniny. Měli by si hlídat ledviny a vyhýbat se alkoholu. Bolavá kolena, žaludeční potíže a vyrážky rovněž nejsou vzácností. Roční období vašeho zrodu je jaro a příroda svádí odvěký boj o místo na slunci. Od ní se můžete dovědět o vašich silných a slabých stránkách, o přidělených úkolech a osudových zápletkách. Rostliny vyhánějí pupeny, bojují o nejlepší místo, vítězí ten, kdo reaguje rychle a bez ohledů a stále jde za světlem. Toto je vaše karma. Jste bojovník a dobyvatel hledající světlo. Přejete si lepší budoucnost. Máte v sobě deset předcházejících znamení od Blíženců po Ryby stavíte jedno na druhé. Máte v sobě všestrannost Blíženců, citlivost Raka, životní radost Lva, opatrnost Panny, touhu po souladu Váhy, hloubku Štíra, rozmach Střelce, spolehlivost Kozoroha, Vodnářovu touhu po svobodě a nejistotu Ryb. Tím už se nemusíte dále zabývat, teď před sebou máte Berana. Tito lidé mají vynikající duchovní schopnosti. Beran stojí na samém počátku zvěrokruhu a symbolizuje začátek nového cyklu. Toto postavení vám přináší novou, rozhodující fázi života. Ve svém nitru musíte s něčím skoncovat a začít od začátku. S Beranem jsou spojena dvě témata. První je hrdinství, dobrodružství a boje. Ve vás plane bojový oheň a zuří bitvy. Najdete v sobě chuť ničit, bojovat a vítězit. Smiřte se se svým temperamentem, svou divokostí a agresivitou. Můžete je dále zušlechťovat a usměrňovat žádoucím směrem. Není smyslem samotný boj, nýbrž světlo. Když na toto zapomenete, tak nesplníte svůj karmický úkol. Pak se z vás stane člověk, jemuž boj nepřinese úspěch, nýbrž ztrátu a výsměch. Ovšem jsou i Berani, kteří popírají svou sílu, svůj bojovný oheň a sklony k hrdinství. Jsou slabí, nejistí a pochybují o sobě. Potlačováním svého temperamentu si škodí. Takové zábrany jsou obyčejně osudového charakteru. Takový člověk se ztotožnil s promarněným životem v minulosti a opakuje, to co už se jednou stalo. Porážka, poroba, nebo třeba záhuba. Tento člověk se nezvedne, neprotestuje a ani nevyužívá své energie, nedokáže se však vymanit z karmického sevření. Musí zaplatit vysokou cenu svým strachem a zbabělostí. Kdo odmítne dědictví, promění ho v jeho opak, tedy v prokletí. Takovému člověku se lidé vysmívají, urážejí ho, ponižují a pronásledují. Mívá potíže v mezilidských vztazích. Musíte se naučit zacházet s ohnivou silou a hlavně nesmí potlačovat ohnivý temperament. Jinak se vaše karma změní v břemeno, tedy vlastně v prokletí. Potáceli byste se životem, neschopní využívat příležitosti k růstu, opakovali byste chyby minulosti a karma by vás pronásledovala, abyste ji zkrotili. Berani neustále křižují cestu, jsou plni temperamentu, rychle vybuchují a rádi se hádají. Beranovi jeho osud nabízí správný příklad, aby mohl od začátku žít svou karmou, tedy táhnout do boje a vstříc světlu. Zde se spojují různá tajemství v jeden celek. Potkalo vás minulém životě něco, v čem musíte v současném životě pokračovat? V době vašeho zrodu se prodlužují dny a krátí noci. Světlo a tma je metaforou dobra a zla. Vy jste rytíř bojující za dobro. Máte-li před sebou dobro, stupňují se vaše síly. Nic vás nezastaví. V některých rodinách přežívají vzpomínky na hrdinské činy minulosti. V takovém případě se narodí Beran, aby vzpomínky opět oživil. Důležité je pochopit že z hlediska karmy jste takový vzor potřebovali. Berani cítí silnou touhu po dětech a často si ji vyplní a většinou se jim rodí mužští potomci. Berani, ale mají strach ze ztráty potomka a tím je obava z budoucnosti mrazí na duši. Nežít dál ve svých potomcích znamená pro Berany symbol věčné smrti. Plodit syny, protože v minulosti hrozilo vymření rodu postihnutého osudovými ranami. Toto je vaše další karmické poslání. Ovšem někdy odmítnete svůj úkol a nechcete děti. V takovém případě je nutné jít do minulosti a najít, co se stalo tak hrozného, že i přítomná generace odmítá potomstvo. Například předčasná smrt dítěte mohla poznamenat duši do takové míry, že udusila i přirozenou touhu po dítěti. Beran ovšem musí splnit svou přirozenou karmu a plodit děti. Když se to nepodaří, tak potřebuje vhodnou náhradu. Starat se o cizí dítě, nebo převzít jinou povinnost, stejně důležitou jako je vlastní dítě. Vaše karma je totiž nerozlučně spjatá s ohněm života a bojem. Tento oheň ve vás žije a chce žít dál ve vašem potomstvu. Beran představuje zrození a má svůj počátek v jarní rovnodennosti. Zvířecí symbol Berana poměrně dobře vystihuje vlastnosti tohoto znamení, jako je temperament a smělost. Beran je znamením, které chrání planeta Mars a má proto přirozeně největší sklon k činorodému jednání, osobnímu příkladu, okamžitému zásahu a rychlému vývinu. Je všude, kde se tvoří něco nového. Proto je i prvním znamením zvěrokruhu, naznačuje nový cyklus, nikoli pouze v hmotné ale též vyšší oblasti. Když Beran vidí něco, co podle něj není správné, tak ihned povstane, aby to změnil a neskončí, dokud nedosáhne svého cíle. Jsou-li jeho blízcí téhož názoru jako on, rád vykoná dílo za ně, protože cítí, že jejich sympatie podporují jeho snahu. Beran je poctivý s nezávislou povahou. Své plány realizuje díky odvaze, statečnosti a organizačním schopnostem, u dlouhodobých záměrů jej však žene kupředu spíše umíněnost, než trpělivost či vytrvalost. Žije hlavně přítomností a o budoucnosti si jednoduše myslí, že to prost vyjde. Beran si chce za každou cenu najít cestičku sám. I kdyby mu jeho přátelé dávali sebelepší rady, nepřijme je, protože je nevymyslel. Když se zasekne, postaví si hlavu a nic s ním nehne. Tak jej vlastní umíněnost, zatvrzelost a svéhlavost blokuje a omezuje. Naštěstí pro něj mu to dlouho nevydrží. Bohužel, málokdy se dokáže poučit ze svých omylů, které opakuje. Když však to s Beranem umíte, tak pro vás má srdce na dlani. Všechno v životě je energie a Berani, jak se zdá, jí mají od přírody nadbytek. Je to zcela přirozené, protože Berani jsou průkopníky tvořivého potenciálu života. Beran začíná každý rok prvním dnem jara. Jaro je období, které vytrhne lidi, zvířata i rostliny ze zimního klidu do výbušného procesu nového zrození. Berani okamžitě reagují na jakékoli špatné zacházení, ať už je namířeno vůči nim samým nebo někomu jinému. Většinou jsou naplněni sílou, potenciálem a vášní k životu. S odvahou své vůdčí planety, boha války Marsu, jsou neustále připraveni hledat a dobývat nové horizonty. Pro svá dobrodružství si ale také musí vybudovat nezbytný základ. Nevědí, jak mají nejlépe zmobilizovat všechnu energii, kterou v sobě mají. Nebo nechápou, jak se mají stát samostatným a úplným individuem mezi tolika jinými lidmi na světě. Berani jsou velmi dobří při inspirování druhých, motivují život kolem sebe takovým způsobem, který pohání jejich plány a projekty kupředu. Berani jsou rozhodně vůdci a to i tehdy, kdyby měli třeba vést jen sebe. Ve svém přístupu k životu jsou Berani velmi přímí. Vlastně je mnoho lidi považuje za konfliktní, protože neplýtvají časem na diplomacii a důvtip. Co je však přínosem pro ně samé i pro všechny ostatní, je jejich přímost a smysl pro orientaci. Silný a zralý Beran nikdy nepřijme překážku na konec svého snažení. Použije své tvořivé vůle, půjde dopředu a bude se pokoušet znovu a znovu, dokud nedosáhne vítězství. Největší slabinou Beranů, která jim často může zabránit v jejich životním úspěchu, jejich tendence uvědomovat si pouze sama sebe, jen svých vlastních přání a svých vlastních tužeb. Mohou zažít perné chvíle při snaze o harmonické jednání s druhými, protože kompromis zrovna není slova Beranům vlastní. To jim dává pověst sobeckého a panovačného člověka. Síla jejich ohnivé povahy způsobuje, že si často nejsou vědomi některých jemných nuancí a mnoha společenských situací. Mohou být celou dobu zaujati vyjádřením svého vlastního názoru tak, že si ani nevšimnou a jednoduše převálcují ostatní v jejich snaze o totéž. Měli bychom si uvědomit, že ne všichni lidé tohoto znamení jsou Berani, někteří jsou ovečky. Mnoho z těchto dětí jara je velmi nejistých. Na rozdíl od svých zvířecích protějšků nejsou tyto lidské ovečky tak snadno ovladatelné. Dokonce i ten nejbojácnější z Beranů má zřetelnou potřebu najít svou vlastní cestu životem i když si není úplně jist, kam vlastně jde. Ví jen, že nějak a někdy se mu jeho cesta vyjasní a on po ní půjde. Když se Berani cítí sebevědomě, tak nikdo není energičtější, než právě oni. Beran je totiž znamení syrové a nespoutané energie. Jsou to lidé s malou trpělivostí, kteří se s problémy života setkávají napřed hlavou. Ačkoli je jejich pouť zavede do bočních uliček je občas, tu a tam  octnou ve slepé uličce. V takovém případě se prostě jen provalí zeď hlavou a udělají si tak akorát další bulvár, kde pak pokračují ve své cestě. Beran je vášnivé znamení a chová velmi silné city k lidem, které miluje. Pro jeho zrozence má náklonnost vysokou cenu a jsou nakloněni spíš monogamii než promiskuitě. Přesto jsou to lidé snadno znudění a od přírody velice  nepokojní až netrpěliví. Pokud jsou ale citově nezralí, může to být monogamie sériová, kdy Berani v rychlém sledu střídají jednoho partnera za druhým. Když ale objeví, že jim vztah skýtá osobní svobodu, kterou potřebují proto, aby byli sami sebou, jsou velmi oddanými partnery. Na vztahu s Beranem se lidem bude velmi líbit jejich nadšení pro život, jejich iniciativa a odvaha vysoce nabitá romantikou. Dokonce jim možnáodpustí jejich tvrdohlavou krátkozrakost! Beran vidí v první řadě sebe. Je do jisté míry sobecký, na druhé straně však neváhá bojovat proti bezpráví a bez problémů dává najevo své názory. Dokáže být i nadmíru štědrý. Je to člověk přátelský, energický, co rád rozdává úsměvy. Oplývá naivitou malého dítěte, které mírní jeho agresivitu. Ostýchavého Berana najdete jen stěží. V partnerských vztazích je Beran velice sexuálně aktivní, je horkokrevným znamením a proto hledá partnera se společnými zájmy a cíli. Od partnera vyžaduje, aby mu pochleboval a lichotil, protože  je silně zaměřen na svoji tělesnou stránku. Rozhodně ho nezesměšňujte, Beran má tvrdou hlavu a je schopen ihned svou pozornost přesunout na jinou lepší kořist. Pro Berana nic nepřekračuje rámec slušnosti a rád si vyzkouší. Touží po dobrodružství a milostných radovánkách, pokud toto vše má, je i jeho manželství šťastné. Nicméně Beran nikdy nemá špatné svědomí ze své nevěry, proto je uzavření sňatku nadějnější po třicítce, kdy se stává klidnějším a stálejším partnerem. Beran je nebojácný. Nebojí se nikoho a ničeho a po pádu se vždy znovu vzchopí. Slovo prohnanost nezná. Má velké sny a plány. Nikdy nelže, je zranitelný jako dítě, ale není bezmocný. Beran neuhýbá pohledem, když náhodou odhalí vaši neupřímnost, nedá to najevo. Raději zemře, než by dal najevo slabost. Pokud přece jen začne uhýbat pohledem znamená to, že o vás nemá zájem nebo ho zaujalo něco jiného. Nezapomínejte, že myslí v první řadě na sebe. Pokud se nemůže věnovat profesi, která ho zajímá, je nespokojený. Nerad se přizpůsobuje druhým. Jemnost, takt, pokoru a přemíru trpělivosti u něj nehledejte. Beran je upřímný a poctivý, přesto si rozmyslete, než mu půjčíte. Ne, že by nevracel, ale prostě nato zapomene pro něco úplně jiného a pak musíte ho uhánět. Nakonec však vždy své dluhy splatí. Peníze se ho zpravidla nedrží, ale on se tím netrápí. Víc než peníze ho zajímá sláva. Je iniciativní a podnikavý, často je to proto buřič společnosti. Je bezelstný a neškodilo by mu trochu více diplomacie. Přesto často dosahuje působivých úspěchů. Nemyslete si, že je Beran líný. Naopak, se svou iniciativou to rád přehání, dokud se nezhroutí. Všechny deprese však pokaždé rychle zažehná a zase vyrazí vpřed. Jeho nezdolná energie vás často dokáže deprimovat. Beranův hněv udeří a naž se stačíte vzpamatovat, je zas jako beránek. Je natolik zaujatý sám sebou, že nato nemá čas. Žije dneškem. Je to nezdolný optimista ať jde o cokoliv a porážku nikdy nepřijme, šel by hlavou doslova proti zdi. Ve společnosti, jak už asi tušíte se věnuje debatám o sobě a svých plánech. Budete mít štěstí, když Berana zaujmete. Jeho pomoc, přesahující povinnost je vám k dispozici, protože rád pomáhá a není lakomec. Ovšem nezapomeňte mu projevit uznání. Málokdy uvidíte Berana v politice, nebo ekonomice. Se svou upřímností, otevřeností a odporem ke spekulacím by se zde totiž jen stěží uplatnil. To obchod či umění, je pro něčím úplně jiným. V mnoha oborech má ovšem velikou šanci dosáhnout úspěchu. Beranovou silnou stránkou je statečnost, která však končí tam, kde začíná fyzická bolest. Pokud ho nějaká choroba zažene do postele, tak to znamená, že mu opravdu není dobře. Dostane se však i z toho, co by jiného položilo. Zřídka podléhá chronickým chorobám, je totiž náchylný k akutním nemocem. Beranův život je plný boje a změn, proto miluje riziko a nebezpečí. Nesnáší různá omezení o touží vždy po co největší svobodě. Bývá agresivní a má kolem sebe rád neustálý chaos. Sní o moci a vyznamenáních často se mu daří právě toho dosáhnout. Nerad poslouchá příkazy, nejraději je sám vydává. Je to pro něj dosti jednoduché, neboť je dosti výřečný. Lidé ve znamení Berana jsou individualisté. Věří ve své schopnosti a možnosti a tak stále hledí dopředu. Beran nemá komplexy ani zábrany, často šokuje okolí svým chováním. V momentě ohrožení však obvykle mívá štěstí a úspěch. Jeho charakter je dosti náročný. Občas mívá sklony k zlomyslnosti, netoleranci a podvádění. Ve své cestě za vysněným cílem často se nechová poctivě. Pozitivní vlastností Berana je dobrý smysl pro humor a optimismus. Patří k lidem přesným a pečlivým. Má rád přírodu a zvířata. Rád cestuje a experimentuje, také s oblibou získává nové zkušenosti. Se svým obrovským temperamentem téměř nezná žádná tabu při milování. Jako milenec je věrný, ale občas mívá sklony k romantickým příhodám. Dlouho mu vydrží i dobré zdraví. Beran je rozhodný, cílevědomí, iniciativní, činorodý, přímý, odvážný a plný nadšení. Má v povaze sebedůvěru a silnou vůli. Je ovšem líný a očekává, že druzí vyřídí každodenní nepříjemnosti a nejlépe se postarají i o finanční zabezpečení. Je hádavý a poučuje, protože má pocit, že vždy ví vše nejlépe. Je netrpělivý a vrhá se do všeho po hlavě a bez rozmyslu. Mnohdy bývá necitelný. Rychle zapomíná na pomoc, kterou mu druzí poskytli. Je malicherný a velmi kritický k drobným nedostatkům. Radím vám, aby jste jim nikdy neříkali co by měli dělat. Berani jsou přirození lídři, co chtějí vládnout a nechtějí být ovládáni. Předstírejte, že jste hodně zaneprázdnění a při domlouvání schůzky termín několikrát změňte. Berani jsou totiž velmi aktivní a pokud mají pocit, že někdo druhý je ještě více vytížen než oni, tak to na ně udělá velký dojem. Buďte spontánní a nepředvídatelní, jednejte nečekaně, tak na ně uděláte dojem. Berani mají rádi vše nové a nestandartní. Jste-li v partnerském vztahu s Beranem, pak se mu zcela nepodřizujte, protože tito lidé rádi o něco usilují. Pokud již něco získají, tak je to po čase přestane bavit. Nedávejte mu žádnou nudnou a rutinní práci ani ho nežádejte, aby vyřídil nějakou úřední záležitost. Beran je totiž osoba, která potřebuje náročné úkoly. Dejte mu projekt, který je jasně definován, tedy má hlavu i patu, v překladu řečeno začátek i konec. Berani jsou jako děti, které nikdy nestárnou. Dejte svým příbuzným, známým, přátelům i partnerům Beránkům hodně volnosti k zábavě a hraní. Jedinec narozený ve znamení Berana překypuje tvůrčí energií, je přátelský a energický. Klade si stále nové úkoly. Má silnou potřebu prosadit se v životě svojí aktivitou. Často rychleji jedná, než myslí. Jeho impulsivnost a neochota vyslechnout rady jiných ho může snadno přivést do nesnází. Protože je velmi ctižádostivý, chce být stále první a nejlepší. V přidělených úkolech bývá často nejrychlejší. Většinou vše rychle pochopí a  bohužel občas jedná unáhleně a zkratově. Mívá chytrou hlavu a šikovné ruce. Umějí malovat, opravit rozbitý přístroj, jsou organizačně zdatní, vyznají se v umění, reklamě, obchodu. Jsou dobrými řidiči, chirurgy, zahradníky, stavaři i moderátory. Beran má vysloveně vůdčí osobnost. Je si vědom své síly a průbojnosti, nebojí se překážek. Sláva a uznání jsou pro něho důležitější než majetek a pohodlí. Jeho založení je idealistické, dovede se obětovat pro velké věci, je schopen velkých věcí. Nezdary ho nikdy nemohou deprimovat a vždy hledá nové formy sebevyjádření. Snaží se často za každou cenu prosadit své názory, čímž velmi často dochází ke sporům s okolím. Dokážete-li Beranovi skutečně, že se mýlil, nebere to za bernou minci a tisíci protiargumenty vás bude přesvědčovat, že jste to právě vy, kdo cosi pokazil. Rozzuřit Berana je opravdu lehké; vzpění, kope kolem sebe, někdy i kouše, ale za pár minut o tom nic neví. Vrhá se bezhlavě do všeho a mnohdy nedovede setrvat ve slibně započatém díle. Svým řečnickým uměním dokáže strhnout davy, je zábavný a dokáže si okamžitě zajistit vděčné publikum. U tohoto znamení hraje důležitou roli sexualita, lásku potřebují k životu jako sůl. Berani nesnášejí samotu, opuštěnost a ticho. Skopec by se měl naučit laskavému chování tak, aby mohl ohleduplně a přátelsky navazovat kontakty s jinými lidmi. Povaha tohoto druhu lidí je velice odvážná, energická, rozhodná uplatňující heslo: vždy vpřed. Takoví lidé chtějí být stále prvními a jsou proto výbornými průkopníky nových myšlenek. Jsou jenom tehdy spokojen, mohou-li prosadit vlastní vůli. Veškeré podniky provádějí s velkým nadšením a pro vše, co dělají, se rychle rozhodují. Jsou velice veselí a vždy překypují životní radostí. Lehce se dostanou do zveličování a výstředností. Jen zřídkakdy jsou sami se sebou spokojeni.  Nesnesou vůbec vnucování a vládu nad sebou a mají tak vyvinutý smysl pro nezávislost a svobodu, že se vždy snaží o její vydobytí. Ve své živosti často přehánějí a jejich odvaha je láká k šíleným kouskům. Jejich nejvroucnějším přáním je všecko staré jednoduše strhnout a pak podle vlastních myšlenek volně budovat a tvořit úplně nové věci. Skutečně jsou jejich myšlenky vždy velmi geniální a překvapující, ale nestačí sami k jejich provedení, neboť jim chybí často trpělivost a zakrátko trápí je zase nové myšlenky, které chtějí opět rozhodně provést. Tím je život těchto osob věčným bojem a věčnou snahou po uplatnění. Tito lidé nejsou však jen zdatní ve svém tvořivém pronikání průkopnictví, ale mají zvláště dar strhnout s sebou jiné a udělat z nich nadšené pomocníky. Proto jsou výbornými vůdci. Avšak lidé, narození sice ve znamení Berana, ale jejichž planeta Mars je ozařována nepříznivými paprsky jiných planet, jsou nepříjemnými druhy, pánovití a netrpěliví, chtějí vždy jen poroučet, nesnesou sebe menšího odporu a jsou úžasně zlostní. Vědí všechno lépe než ostatní, vyvolávají všude hádky a snaží se všemi prostředky potlačit své společníky nebo bližní, jen aby se sami dostali do popředí. Láska zasahuje do života takových lidí velice brzy. Velice často se přihodí, že si mladí lidé zvolí čistě z odporu a ve snaze po nezávislosti druha, který později jejich názorům nevyhovuje. Dosti často naváží z prudkosti známosti, které pak později při rozumném uvažování zavrhnou. Sami jsou takřka naplněni bezmeznou žárlivostí a ničí tak i svá případně šťastná manželství. Lidé, zrození ve znamení Berana, jdou přímo k jádru věci, avšak ve svých milostných citech nejsou příliš spolehliví. Rychle vzplanou a snaží se nejrychlejším způsobem získat druha, aby pak právě tak rychle se odvrátili a vyhledali jiného. V manželství chtějí bezpodmínečně mít vedoucí úlohu a je také nejlépe se jim podle možnosti přizpůsobit. Vzepřít se jejich vůli bezúčelné. Podrobí-li se jim člověk a dá-li jim najevo, že uznává jejich vůdcovství, lze s nimi docela dobře vyjít. Nevázaní lidé se dostanou pro svou velkou smyslnost lehce k nezřízenému a nezkrotitelnému milostnému životu. Chtějí neustále dobývat a cítí se přímo nuceni vyhledávat stále nové druhy. Lidé nízkých povah se rádi chlubí s úspěchy u druhého pohlaví. Jak jsme již poznali, nejsou lidé, kteří se narodili v tomto znamení, dobrými podřízenými. Je proto radno, aby si volili takové povolání, v němž mohou samostatně pracovat a podnikat a nemusí poslouchat rozkazy představených. Miluje novoty, zajímavé a neznámé akce. Má tvůrčí schopnosti. Ctí heslo, že všechno obtížné, musí být uděláno hned. Je to člověk, který nemůže sedět doma se založenýma rukama. S nadšením a zápalem prosazuje nové věci. Rád vykonává zodpovědnou a vůdčí práci. Lidé narození ve znamení berana mají pevnou vůli, jsou sebevědomí, ctižádostiví a touží být nezávislými. Jsou to prostí a nekomplikovaní lidé. Jdou si tvrdě za svým cílem, kterého chtějí dosáhnout co nejrychleji. Ach ti tvrdohlaví berani, si mnozí z vás povzdechnou, ovšem málo kdo ví, že lidé narození ve znamení horoskopu beran, jsou velmi přátelští a veselí lidé. Berani jsou živelné znamení, jsou energičtí a bojovní, rádi se předhánějí a soutěží ve svých fyzických dovednostech, ovšem velmi špatně snášejí prohru. Na štíru jsou ovšem berani s trpělivostí, naopak jsou velmi nedočkaví. Do všeho se vrhají bez rozmyslu a s maximálním prvotním nadšením, ovšem nechtějí čekat na výsledky, chtějí mít všechno hned. Taktéž řeší i překážky v životě, které nejsou zvyklí obcházet, ale postaví se k nim čelem, jako opravdoví berani. Složité úkoly i tyto životní trable řeší s vtipem sobě vlastním a bez sebemenších kompromisů, což může vyvolávat spory a zbytečné rozepře. Berani se vždy snaží hrát fair play a to jak ve sportu, tak i v životě, i když na ostatní působí spíše sebestředným dojmem. Jsou velmi průbojní, nebojí se překážek a odradit je nedokáže ani neúspěch. Snadno a rychle chápou a mají dobrý postřeh. Mezi největší beranovy zápory patří sobeckost, náladovost a podrážděnost. Berani mohou být také často neklidní. Někdy nedokáží dodržet rozumnou míru, a proto lehko překračují meze. Vše se snaží prosazovat svou vůlí, zatímco rozum a cit podceňují. Chybí jim houževnatost a vytrvalost. Berani milují nové a neznámé věci. Mají tvůrčí schopnosti, pracují s vysokým nasazením a nadšením. Nezaobírají se detaily. Umí se dobře zorientovat. Nečiní jim sebemenší problémy rychle se rozhodnout. Berani jsou dobří jako řídící pracovníci, nejsou rádi omezováni a nesnáší pracovní stereotyp. Berani bývají dobří obchodníci. Dobře se platní také v žurnalistice, reklamě, umění, technice a vojenství. Nejzranitelnější oblastí beranova těla je hlava. Berani trpí častými bolestmi hlavy, či migrénami. Zvýšenou pozornost by měli věnovat také zubům a očím. Jejich přehnaná fyzická aktivita může způsobit vyšší krevní tlak a nespavost. Pokud beran onemocní, nevydrží příliš dlouho ležet v posteli. Není vždy jednoduché uvázat berana k rodinnému krbu. Často si svého partnera volí až ve zralém věku. Velmi často a rychle se zamilují, ale jejich zamilovanost brzy vyprchá. Po svém boku potřebují někoho, koho by si mohli vážit a kdo by se o ně postaral. Vzpřímená postava, hrdá chůze, hlava s bradou je vysunutá dopředu, sebevědomé výrazné čelo a velké až uhrančivé oči. Orientace je především na hlavou, tou si totiž razí cestu vpřed. Většina Beranů má dobře stavěnou kostru, široká ramena, svalnaté tělo a nezáleží na výšce. Z celkového vzhledu vyzařuje vnitřní síla, spontánní energie a pocit sebedůvěry. Pohyby má rychlé, řeč je většinou hlasitá, sebejistá a vtipná. Stojí v čele každé společnosti, je u všeho, kde se něco děje. Chování vyjadřuje činorodost, zdatnost, svéhlavost a silné ego. Beran je velmi aktivní sexuální znamení. Je velkým dobyvatelem, ale ani ve víru vášně nezapomíná na sebe. K milujícímu partnerovi se chová velmi něžně, láskyplně, pozorně i žárlivě. Ochraňuje lásku přede všemi a mocně ji vlastní. Sám je snadno zranitelný, nesmírně citlivý, ale navenek slabost neprojeví. Miluje šíleně celou svojí bytostí, srdcem i duší. Přiměřeně žárlí. Ten, kdo hledá klidného a vyrovnaného partnera, by si neměl nic s Beranem a ještě k tomu s Beranem beranovitým! Beran si velice dobře rozumí se svými ohnivými druhy, jiným Beranem, Lvem a Střelcem. Se svými ohnivými druhy má totiž stejnou energii a podobné plány. Všechny je pojí také obdiv, láska, žárlivost, společenské dýchánky a veselost. Ovšem nejlépe se hodí k lidem, kteří se narodili ve znamení Lva nebo Střelce. Při takovém spojení lze u obou stran lze totiž docílit vzájemného porozumění a přibližné rovnosti v názorech a cílech. Berani, se ovšem musí snažit zmírnit svou žárlivost a samolibost a pak mohou být šťastní. Drobné roztržky mezi nimi se potom srovnají v intimnostech. Berana přitahují vzdušná znamení Blíženci a Vodnáři, ale žít s nimi je pro něj už trošku složitější. Jedni to dokáží a druzí ne, záleží na hloubce vztahu a na schopnosti se domluvit. S Váhami si rozumí až v pozdějším věku, v mládí to jsou protikladné povahy a většinou jsou stále v sobě, hádají se a nerozumí si. Když se však potkají dva s podobnými ascendenty, nebo se stejnými plány a stejnou energií, tak zvítězí. Život co prožijí spolu je jako jedna báseň a je i na co vzpomínat. Beran se cítí se zemskými znameními jako zvíře chycené do pasti. Býk ho provokuje svou poctivostí a obdivuhodným klidem. Panna jej sice okouzlí svou jemností, čistotou, ale vzápětí ho odradí kritičností, nervozitou a nadměrnou pořádku miluvností. S Kozorohem se sotva snesou, protože pohodový život, o kterém Kozoroh sní mu Beran nezajistí. Chvíli si rozumí, ale později dochází k závažným roztržkám. Berana vždy okouzlí vodní znamení Rak, Štír a Ryby, ale v dlouhotrvajícím společenství jim to málokdy vydrží. Oheň a voda se zkrátka přímo nesnáší a jen ti, kteří mají podobná ascendent to zvládnou, třeba to budete zrovna vy. Mluvte s ním tak, aby si vždy vedl svůj vlastní monolog. Občasný souhlas, kývnutí hlavou, hřejivý až obdivný pohled z očí do očí, něžné doteky a konečný naprostý jásavý souhlas i toho nejbystřejšího Berana přesvědčí o vaší naprosté loajálnosti, přátelství a utvrdí ho v pocitu, že je výtečný společník. Tak se na Berana musí vážení, přímo přes city. Jaro je ve všeobecném povědomí považováno za svrchovaně dynamické, mladistvé bujaré roční období, které svým rozpukem a nedočkavým růstem přichází vystřídat unylé měsíce zimního spánku. Není proto divu, že obdobná dynamičnost je dána do vínku i ohnivým zrozencům Berana. Ti přicházejí na svět ve dnech a týdnech po jarní rovnodennosti, kdy se příroda s plnou sílou začíná vracet k životu a názorně nám předvádí, kolik je toho během neuvěřitelně krátkého času schopna udělat a změnit. A Berani se povětšinou chovají tak trochu jako naše společná pramáti.  Jakmile si totiž vytýčí nějaký cíl, tak se pustí bez váhání za ním a nic na světě je nedokáže odradit od zarputilého postupu vpřed. Jednu drobnou chybičku ovšem tato jinak účinná a obdivuhodná taktika přece jenom mívá a to že lidské síly jsou od těch přírodních poněkud omezenější. A protože je Berani velice často přepínají přes únosnou míru, může se jim při troše smůly stát, že klesnou vyčerpáním dřív, než stačí dosáhnout toho, co si předsevzali. Obvykle jsou ale schopni opět vstát a pustit se do boje znovu. Třeba i sami proti všem a navzdory riziku, že budou při své usilovné snaze prorazit hlavou zeď tu a tam opakovat pořád stejné chyby a dopouštět se stejných omylů. Tato důvěra ve vlastní schopnosti a téměř bezbřehá touha po sebeprosazení v nějaké pokud možno hodně významné vůdčí roli je dokonce tak výrazná, že leckteré ženské zrozenkyně daného znamení vysloveně pudí k tomu, aby se naprosto vědomě a úmyslně pokoušely vyniknout i v povoláních, jež bývala až donedávna tradičně vyhrazena pouze mužům.  A každý, kdo měl někdy co dočinění s Beranem v sukni, by mohl jistě potvrdit, do jaké míry bývá takováto snaha korunována úspěchem. Jediné co může Berana zastavit, je jeho vlastní netrpělivost a občasný sklon nedotahovat až ke zdárnému konci to, čeho nelze dosáhnout dostatečně rychle a přímočaře. Tehdy jeho nadšení a zápal pro věc vyhasínají stejně prudce, jako předtím vzplály a Beran otráveně odchází o dům dál. Pokud se ale rozhodne trvat na svém, pak by snad tedy opravdu raději zemřel, než aby připustil porážku. Všechny dosud zmíněné vlastnosti ovšem mají při celkové charakteristice Beranů zároveň svůj protipol v jejich zodpovědné, láskyplné péči o rodinu a velkorysé loajálnosti k přátelům. I na své nejbližší se sice občas dokáže pořádně rozhněvat a dát jim citelně najevo svoji nelibost, ale proti jakémukoli vnějšímu nebezpečí či společnému nepříteli je vždy ochoten a připraven své blízké hájit doslova až do roztrhání těla. Nejzranitelnější částí Beranova těla je z astromedícínského hlediska hlava. Je dokonce statisticky prokázáno, že se do ní Berani už v dětském věku uhodí mnohem častěji než jejich vrstevníci, narození v jiných znameních. Příčiny toho, proč se u Beranů po celý život projevuje tendence k častým bolestem hlavy a migrénám, jsou ale podstatně hlubší. Bývají podmíněny impulzivní, typicky Beraní střeštěností, spojenou se zarputilým přepínáním fyzických i duševních sil až k hranici naprostého vyčerpání. V každém případě by se však Berani měli vyhýbat průvanu, aby nebyli nachlazení a neměli angínu. A rovněž by měli pravidelně navštěvovat zubního lékaře, jenže ono je to v daném směru s Berany težké. I kdyby jim jejich přebujelá aktivita kromě bolesti hlavy přivodila i vyšší krevní tlak, nespavost, či dokonce srdeční záchvat, stejně je nikdo nedonutí v klidu ležet a trpělivě se léčit. Ba co víc! Většina Beranů si při své vrozené lhostejnosti k vlastnímu zdraví dokonce i v případech vážného onemocnění odmítá vdát svých alkoholových a sexuálních radovánek. Jedinou cestou k nápravě proto bývá pouze vypěstování vůle k větší toleranci a sebeovládání, k rozumnějšímu hospodaření s fyzickými i dušeními silami a zbavení se touhy po dosažení úspěchu za každou cenu, včetně vlastního sebezničení. Má tvrdou halvu a přesvědčit o výhodách zdravých jídel bývá potíž. Minutková jídla jsou jeho top, stejně jako moučníky. S mírou by měl ale holdovat pizzám, těstovinám a jednoduchému cukru. Jinak mu totiž hrozí nadváha a kardiovaskulární potíže. Hojnou konzumaci sladkovodních ryb pravidelně prokládejte pojídáním mléčných produktů. Ze zeleniny se popásejte na hlávkovém salátu, paprikách, květáku, ředkvičkách, špenátu, celeru a cibuli. Z ovoce jsou pro vás nejvhodnější jablka, hroznové víno a rybíz, především ten černý. Kromě používání luštěnin a hub nezapomínejte do svého jídelníčku zařadit i mátu peprnou, křen, česnek a bazalku. S pikantním kořením typu pepř a spol., to raději moc nepřehánějte, stejně jako s nadměrným požíváním alkoholu, který vaší bolavé hlavě neprospěje, ale naopak spíše uškodí. Potkali jste nedávno neobvykle přátelského člověka s energickým chováním, pevným stiskem ruky a bezprostředním úsměvem? Tak to se připravte na zájem i když vám to třeba nebude vonět. Právě vás zžejmě adoptoval Beran. Zvlášť pokud vám dělalo potíže prosadit se při konzervaci. Je totiž člověk oddaný nějakému ideálu a zanícceně hájí pronásledované a utlačované. Tito lidé okamžitě bojují proti bezpráví a nemají zábrany vyslovit svůj názor. Beran se totiž bude hádat se stejnou vervou s dopravním strážníkem, stejně jako s ozbrojeným gangsterem, pokud ho kterýkoli z nich popudí. Později toho můžete litovat, ale v zápalu boje hází opatrnost za hlavu. Lidé pod vlivem planety Mars jdou rovnou k věci bez zakolísání či nerozhodnosti. Beran vnímá pouze sám sebe. Je to dítě zvěrokruhu, tedy spíše novorozenec, zcela zaujatý svými prstíčky. Vlastní potřeby pro něj mají přednost. Když se Beran chce podělit o nějakou myšlenku, tak vám zavolá klidně ve čtyři ráno a bez nejmenších výčitek. Proč byste neměli být vzhůru aby jste ho vyslechli? On vzhůru je a na tom jediném záleží. Když něco chce tak to také dostane. Stejně jako malé dítě se Beran zajímá o svět pouze ve vztahu k sobě samému. Ale kdoby považoval dítě za skutečně sobecké? Je přece tak ochotné rozdávat úsměvy a přízeň těm, kteří uspokojí jeho požadavky. Je těžké odolat dítěti, protože si naprosto neuvědomuje, že by někomu mohlo působit nesnáze. Tak je to i s Beranem. Je obestřený nevinností, která zmírňuje jeho agresivitu, jako nevinnost novorozeněte změkčuje jeho sobectví. Tato odzbrojující naivita je také důvodem, proč jsou lidé narození v tomto znamení tak nebojácní. Dítě a stejně tak i Beran se nebojí nikoho a ničeho, tedy dokud se nespálí. A i potom, když už zapomene na bolest, tak to důvěřivě zkouší znovu. Nenajdete v něm ani stopu prohnanosti a takový zůstane celý život. Vždy věří celým svým srdcem. Objeví-li se u něj přece jen pochybnosti, tak zmizí v okamžiku, kdy potká hodného člověka, stejně jako dítě zapomene na bolet špendlíku, který si zarazilo do nohy ve chvíli, kdy mu ji někdo ošetří. Dovede spřádat fantastické sny, ale neumí lhát. Je prostě takový, jekého ho vidíte. Není v něm nic skrytého ani komplikovaného. Je stejně zranitelný jako dítě s právě stejně tak bezmocný. Když ho silnější a vyspělejší jedinci k něčemu nutí nebo mu něco vezmou, reaguje jediným způsobem, který zná, to znamená, že křičí a způsobí takový poprask, že to lidé okolo vzdávají, jen aby od něj měli pokoj. Nepotřebují složitou strategii. Síla plic a do sebe zahleděné odhodlání mu zcela stačí, aby prosadil svou. Možná, že bezmocný není to správné slovo. Zranitelný to ano, ale bezmocný ne. Rozeznat fyzickou podobu Berana je hračka. Tito lidé mají rozhodné rysy, obvykle ostré a zřídkakdy jemné či nevýrazné. Nápadné obočí se často spojuje na kořeni nosu do znamení Berana, snad jako varovný signál těm, kteří by se zabývali bláhovou myšlenkou, jak ho mají zastavit nebo porazit, nebo si snad myslíte, že tyto symbolické rohy má jen na ozdobu? Možná si všimnete mateřského znaménka, nebo jizvy čele či na obličeji, zrzavého nádechu vlasů na slunci a prokrvenější pokožky, než je obvyklé. Také z něj možná pocítíte neviditelné jiskry, které vystřelující do všech stran. Jejich pohyby jsou obyčejně rychlé a zdatné, obyčejně v souladu s duševními procesy. Obvykle mají široká ramena a kráčejí s tělem lehce nachýleným kupředu a vždycky spěchají, často proto, aby jim něco neuteklo. Nejsou zrovna graciézní, kromě elegantního způsobu řešení krizí, což zaručeně překvapí lidí, kteří Berany podceňují. Kostru mají silnou, dobře stavěnou a jen málokteří se hrbí. Jejich postoj vyzařuje sebedůvěru a silné ego. Spatříte-li někdy Berana s pokleslými rameni, tak je to patrně ovčí typ, jehož ješitnosti byla v mládi uštědřena těžká rána. Jsou-li rány hodně hluboké, tak mu asi chvíli potrvá, než se zotaví, ale jednoho dne se napřímí, nato se můžete spolehnout. Tyto lidi totiž nic nesrazí na trvalo a ze všeho nejméně zrovna nezdar. Člověk ovládaný Marsem se vám bude dívat zpříma do očí s neskrývanou upřímností a poněkud dojemnou důvěrou. Jste přece jeho přáteli ne? Máte ho rádi že? Ne? Potom začnou téct slzy, ale pouze uvnitř a on je nikdy neukáže, pokud to je v jeho moci. Jestliže ho uvidíte někdy otevřeně plakat, tak si můžete být jistí, že ho něco zranilo až do hloubi duše. Pamatujte si, že Beran by raději zemřel než aby projevil slabost a někteří z těchto lidí doslova riskují to prvé, aby se vyhnuli tomu druhému. Zřídka nervozně těká pohledem po místnosti. Pokud to ovšem udělá, tak obyčejně nemá zájem se s vámi bavit. Jeho pozornost totiž zaujalo něco jiného a vy jste pro tuto chvíli zapomenuti a i to co říkáte. Nenechte se tím prosím urazit. Vzpomeňte si na dítě a jeho prstíčky. Nepochybně půjde za zvolenou kariérou nebo se bude zabývat profesí, kterou si vybral. Pokud ne, tak ho můžete snadno rozeznat podle nespokojenosti, kterou dává jasně najevo, jen proto že byl donucen se podřídit druhým.Najdete u něj však liberální postoj, přemíru štědrosti ve vztahu k času i materiálním věcem a výraznou touhu vždy mašírovat vpředu s hlasitými činely. Nehledejte u něj však jemnost, takt a pokoru, protože když se tyto vlastnosti, tak typický Beran při tom nebyl. Také se mu trochu nedostává trpělivosti. V kavárně nebude váhat pokárat servírku za okoralý sendvič, ale bude-li obsluha dobrá, tak jí nechá zbytečně velké spropitné. Beran je, mírně řečeno velmi přímý. Klam a nevyzpytatelnost jsou jeho povaze úplně cizí. Jeho typickými vlastnostmi jsou upřímnost a osvěžující poctivost. Přesto však neposkytuje tu pravou záruku pro půjčku. Někteří jedinci dokonce postrádají stabilitu a projevují nedostatek odpovědnosti, což je charakteristický rys pro děti. Dokonce i ti, kteří vyzráli, mohou zapomenout na dluhy ve vzrušení z nových, okamžitých úkolů a dobrodružství, které vždy zcela pohltí jejich pozornost. Nakonec zaplatí dluhy ochotně a s dobrou náladou, ale než je dostihnete, tak se u toho můžete dost zadýchat. I když je Beran povahou buřič, který se probíjí životem odvážně, iniciativně a podnikavě, tak jeho statečnost kalí jedna zvláštnost. Neváhá sice čelit hrůznému sněžnému muži či Frankesteinovi beze stopy strachu, ale nesnese fyzickou bolest. Nikdy není morálním zbabělcem, ale když ho něco bolí, tak dokáže být pěkná padavka. Proto zubař rozhodně nepatří k jeho oblíbencům. Každý Beran se v jistém období života vyžívá ve střeštěném jednání, které mu způsobí zranění v obličeji nebo na hlavě. Řezné rány a spáleniny jsou také běžné, stejně jako silné bolesti hlavy nebo dokonce migrény, které mohou mít původ v infekci ledvin. Moudrý Beran by se měl obrnit a pravidelně navštěvovat zubaře, chránit si zrak, dbát na životosprávu, pečlivě léčit rýmy a vyhýbat se alkoholu, nejenže škodí ledvinám, ale v kombinaci s Marsovou vznětlivostí může být značně výbušný. Vyrážka, bolestivá kolena a žaludeční potíže rovněž trápí osoby narozené koncem března nebo v dubnu.  Beran je silný a odolný, pokud svou konstituci nezneužívá, což obvykle činí tím, že ji ignoruje. Když ho uvidíte zaraženého v posteli, víte, že doopravdy nemocný. I tak však asi budete potřebovat pouta, abyste ho udrželi vleže. Dokáže přežít horečky, které by průměrného člověka zabily, z nichž mnohé si přivodí tvrdohlavou snahou nevzdávat se ani za nepříznivých okolností a spolčovat se se špatnými lidmi ve špatnou dobu. Skutečnou příčinou zdravotních problémů je zlobná netrpělivost a frustrace z těchto zkušeností. Nemocným ho činí reakce na odklady, zatímco cílené cvičení trpělivosti a rozvážnost drží doktora z domu. Ne, že by si tuto radu bral k srdci. Nepustí totiž doktora do domu, tak či onak, dokud buď nepadne vyčerpáním, nebo nedosáhne věku, kdy dostane větší rozum. U Berana nehrozí vážné nebezpečí, že by propadl drogám. Normálně si totiž nevezme ani prášek na spaní, radši zůstane vzhůru, má totiž strach, že by mohl o něco přijít. Díky svému nezdolnému optimismu, který je stejný i u dalších ohnivých znamení Lvů a Střelců, jen zřídka kdy podlehne chronickým, dlouhotrvajícím nemocím. Tyto nemoci, jak astrologie učí už odpradávna a lékařská věda si to právě nyní začíná uvědomovat způsobuje a umocňuje melancholie s pesimismus. Znamení ohně mají spíš sklon k vysokým horečkám, náhle vypuknuvším infekcím, mozkovým mrtvicím, vysokému krevnímu tlaku a vůbec ke všem akutním nemocem. Přes svou impulzivnost je Beran málokdy stísněný a zadumčivý. Dopadne-li na Beranovu půdu sémě deprese, tak zase rychle odumírá. Ovšem přesvědčení, na které je tak pyšný, totiž že nikdo jiný není tak schopný jako on, může vést k četným katastrofám. Žene se za svými nápady a plány s takovým spěchem a sebejistotou, že si zřídka uvědomí, že to přehání a skončí s žaludečními vředy či nervovým zhroucením. Z lenosti ho rozhodně nemůže nikdo nikdy obvinit. Bezelstná povaha těmto lidem brání v obratných strategických tricích. Trocha taktní diplomacie by mohla jeho sen zachránit před fiaskem, ovšem průměrnému Beranovi trvá mnoho let, než se diplomacii naučí. Lidé, kteří dosáhli úspěchu tvrdou a trpělivou prací oprávněně příliš nemilují agresivního Berana, který si myslí, že zná o mnoho víc s mnohem menšími zkušenostmi. Skromnosti a pokoře se však Beran také naučí, ale mnohdy až po mnoha skličujících prohrách. Ale jakmile se poučí, tak dokáže vytěžit maximum pomocí gejzíru tvůrčích nápadů a intuitivně vytušeného správného postupu. Dosáhne vedoucího postavení pouze tím, že respektuje ty, kdo jsou nad ním. Ale když se nakonec dostaví úspěch, tak je obvykle obrovský a působivý. Zajímavé je, že Berani obvykle hromadí bohatství spíš pro jiné než pro sebe. Mnozí platí celý život nájem a málokdy mají vlastní dům. Očividně je netrápí, že se jich peníze zpravidla nedrží. Zřejmě pro, že to, co hledají, nemusí být nutně v bance. Přestože se Beran sebevědomě prosazuje, aniž by se příliš staral o pocity druhých a jeho postoj zejména v mládí, je já první, tak dokáže být nejdobrosrdečnějším a nejštědřejším ze všech znamení. Není však krutý, jenom upřímně věří, že všechno umí udělat líp než kdokoli jiný a psychicky není s to stát opodál, když ostatní v něčem tápou nebo se jim něco nedaří. Dejte mu na výběr peníze nebo slávu a ujišťuji vás, že si vždy vybere slávu. Má sice rád peníze, jako každý jiný, ale ocenění a sláva jsou mu přece jen milejší. Také s oblibou činí okamžitá rozhodnutí bez souhlasu nadřízených. Jeho řeč může být satirická a plná invektiv. Beranův hněv vzplane rychlostí blesku, ale obvykle zmizí dřív, než si oběť uvědomí, co se děje a jemu se opět vrátí úsměv šťastného dítěte. Tito lidé jsou často obviňováni, z toho, že jsou velmi prchliví. To sice jsou, ale také absolutně nedokážou zůstat rozzlobení a na své stížnosti rychle zapomínají. Jsou překvapení a uražení, že si stále pamatujete ty nepěkné věci, které vám řekli, ale které vůbec nemysleli vážně. Mají-li příležitost, tak se omluví i nejhoršímu nepříteli, dokonce i navzdory předchozím hrozbám vyřknutým v emoci. I když si koledují o odmítnutí, tak ve skutečnosti hledají pochopení. Zřídka se totiž zlobí na konkrétní osoby. Může se vás sice snést sprška zlosti, ale ve skutečnosti je tento výpad určen nepřijatelné myšlence nebo situaci. Beran je schopen drobné, neškodné lži za předpokladu, že ho vynese do popředí nebo zachrání některý z jeho ideálů, ale většinou nemá pro lži moc použití, což je štěstí, poněvadž je pokaždé usvědčen. Otevřenost je rychlejší, protože se vždy chce rychle dostat k jádru problému, tak dává přednost pravdě. Na drby nemá čas. To se týká druhých a Beran je příliš zaujat sám sebou, než aby plýtval energií spekulováním o chování, motivech či tajnostech jiných lidí. Kromě toho jsou pro něj lidé buď černá, nebo bílí. Šedivé tony ho nezajímají. Nepovažujte to však za předsudky. Při nepříznivých planetárních vlivech v horoskopu se Beranovo impulzivní podceňování faktů může projevit ve formě krutosti nebo předsudků, ale je velmi vzácné. Typický Beran večeří s žebráky i králi se stejnou nenuceností a ryzí náklonností. Obviní-li ho někdo z předsudků, je to díky jeho sklonu dělit lidi na dvě skupiny, tedy na přátel a a nepřátele, od vás očekává totéž. Navzdory šokující přímosti může být tento člověk ztělesněním společenského šarmu. Dokáže celé hodiny vzrušeně konverzovat o věcech, které mu absolutně nic neříkají a tak dovede svou průbojnost a iniciativu zakrýt společenským pozlátkem. Trpělivost s detaily není jeho silou stránkou. Nudné statistiky raději přenechá jiným. To je velmi rozumné, protože ti s nimi naloží mnohem efektivněji. Beran se nesnaží marnit čas pátráním po faktech, protože včerejší lekce ho nezajímají a zítřek je ještě daleko. Jeho přirozeným prostředím je dnešek, nejlépe tato hodina a minuta. Je naprosto ponořen do mentálního dění. Jako realista, ale i odhodlaný idealista, se často brání citovým projevům. Nikdo se nechová tak neoblomně a energicky a přece je jen málo lidí schopno takové sentimentality, melancholické nevinnosti a víry v zázraky. Tito lidé však nedokážou přijmout porážku. Ani ji nepoznají i když ji mají přímo před nosem. Jsou to nevyléčitelné optimisté ve víře v konečný výsledek, ať už se jedná o lásku, nebo jakýkoli zápas ve sportu. Nejraději bojují hlavou, to znamená myslí. Mají rádi opozici, protože pro ně představuje výzvu a sami půjdou vstříc překážce, aby ji zdolali, ač by se jim ve skutečnosti mohla vyhnout. Také ale nečekají na to, až jim úspěch spadne do klína. Raději ho budou pronásledovat šíleným tempem, což je také důvod, proč je tak málo Beranů závislých na sociální podpoře. Většinu lidí unavuje pouhé pomyšlení na jejich nezdolnou energii. Ale pokud oni sami chtějí, tak dovedou být i moudří, vážní a klidní. Naneštěstí většinou nechtějí, tedy alespoň dokud  mládí nepomine a zralost nerozmělní jejich zbrklý idealismus a neustálý spěch. Dokážou si však snadno získat sympatie lidí, ale nemusí být zrovna dobrými politiky. Je to způsobeno tím, že většina politiků před stanovením svých pozic a názorů vyčká, co lidé chtějí. Jenže Beran má své vlastní názory na to, co lidé potřebují a nezajímá ho, co chtějí a také se postará, aby dostali to, co on chce, dřív než to může být z politického hlediska vhodné. Je však natolik idealistický, že když vystoupí na veřejnosti, tak vyburcuje představivost lidí a tak všechny okolo donutí věřit si. Jeho otevřenost tak dokáže rozpoutat dým politického zákulisí jako svěží vítr. Většina Beranů je spokojenější v obchodní nebo umělecké činnosti, kde jsou tito lidé tolik potřeba. Ostatní lidé vynikají kupříkladu ve strategii plánování. Klidnější a praktičtější osoby jsou zase lepší organizátoři. Jenže bez přímé akce, originality a energie Beranů by vynikající projekty propadly, nebo by se nedostaly tak daleko. Příležitostně můžete potkat ostýchavého Berana, ale nikdy ne takového, který by nevěděl, kde je jeho místo. Ve společnosti těchto lidí je ovšem těžké vyjádřit vlastní individualitu. Beran mnohem raději hovoří o sobě a svých plánech než o někom nebo něčem jiném s vyjímkou milované osoby, je-li tedy zrovna v osidlech milostného vztahu. Získáte-li jeho zájem, tak máte velké štěstí, protože je pozorným posluchačem, zvlášť když jsou vaše myšlenky poutavé a progresivní. V takovém případě vás vynese, třeba až do nebe, nebo vám nabídne svůj čas, peníze, pochopení a třeba i loajálnost. Když jste v nemocnici, možná vám zapomene poslat lístek, ale pomůže vám onu nemocnici vybrat, sám vás tam odveze a ještě vás pošle ke svému lékaři, který samozřejmě převyšuje Pasteurovy kvality. Rozhodne-li se vám pomoci ve zlé době, tak si pište, že nelituje žádného úsilí. Ale prosím vás, nezapomeňte mu projevit svoji vděčnost. Dotkne se ho, ne-li přímo rozzlobí, když neoceníte jeho pomoc, která daleko přesáhla pouhou povinnost a pravděpodobně i to, co jste potřebovali nebo chtěli. Rád sice prokáže službu, čím větší dobročinné gesto tím lépe, ale žádá zasloužené uznání. Když se mu nedostane díků, do další pomoci ho to zřejmě stejně neodradí. Jeho ohromující víře v sebe sama se vyrovná jenom naivní důvěra v druhé, což však neustále vede k tomu, že přichází o iluze a neustále si stěžuje, že ho někdo podrazil. Samozžejmě ale na zemi dlouho nezůstane. Vstane, opráší se a brzy bude po typické intenzivní, ale krátké depresi připraven a ochoten vyrazit znovu kupředu. Beran vzbuzuje tak silný dojem upřímnosti, že člověkem otřese jeho drzost, když tvrdí něco o čem sám ví nebo by vědět měl, že to není pravda. Obviňte ho však z nečestnosti a on se na vás udiveně podívá s očima široce otevřenýma v hrůze, že byste o něm mohli pochybovat. Dokáže nosit klapky na očích i na uších, aby se uchránil před vším, čemu nechce věřit. V případě že ztrácí půdu pod nohama, se bude zuřivě bránit a bude bojovat za ztracenou věc s nejhlubším přesvědčením. Přesto může v mžiku změnit názor o kterém jste si mysleli, že se s ním už narodil. Dojde-li k tomu, tak se už nikdy nedokáže vrátit k původnímu názoru, natož si ho pamatovat. Podléhá nutkání odhodit minulost do odpadkového koše a řítit se plnou rychlostí vpřed a to je jeden z hlavních důvodů, proč se snadno přizpůsobuje novému prostředí a i lidem. Proto si myslí, že ti kdo se mu pokoušejí argumentovat, mu zákonitě překážejí v jeho postupu. Tehdy je schopen odhodit i poslední zbytek taktu. Ultra konzervativce, kteří váží každé slovo a rozhodnutí, proto dohání Berani k šílenství, neboť dávají najevo jasně a naprosto bez zábran svoje roztrpčení a frustrace. Není proto těžké pochopit, proč si občas tolik znepřátelí starší a rozumnější osoby. Mají v povaze rys romantické nevinnosti a určitou věcnou, radostnou, naivní víru, která se mísí se slepým zápalem rozeného křižáckého rytíře. Jejich rohy jsou tvrdé a nezničitelné. Často vidí rudě, ale když jiskry pohasnou, tak se stává veselým a otevřeně přátelským. Jeho kov je železo a nezlomná síly mu dává devětkrát víc životů než ostatním, devětkrát víc šancí vyhrát bitvu. Oheň jeho ducha může být zářící pochodní, která osvětluje cestu k odvaze pro každého, kdo rozpozná jeho velký idealismus. Je to průkopník a vždy ostatní vede k nemožnému cíli. Jeho nádherná železná víra je čistá a nedotčená pokrytectvím ani hrabivostí. Tento člověk zřídkakdy nahromadí bohatství, ovšem pokud ano, tak je příliš zaměstnán na to, aby se zastavil a počítal. Neváhejte ho však požádat o peníze, šaty nebo čas. Vždy pro vás totiž něco bude mít a to i přesto, jakkoli je chudý, nebo v nesnázích. Ví, že vykonané dobrodiní nejenže živí jeho ego a vrátí se mu znásobené, ale také činí lidi šťastnými, což je jedna z věcí v životě, která ho nejvíc těší. Pro Berana jsou totiž zázraky na denním pořádku a když vám dojdou, tak pro vás stvoří nové, zabalené v odvážných snech. V lásce, partnerství a milostných hrádkách bývá velmi aktivní a vynalézavý. K partnerovi se chová mile, pozorně, ale někdy i trochu žárlivě. Ve vztahu je citlivý a zranitelný. Většinou jej sice hned tak něco nerozhází, ale pokud se to stane, tak snaží o to, aby to na něm nebylo znát. Jestliže se však doopravdy zamiluje, tak jde bezhlavě za svým srdcem a za svými city. Kdo tedy hledá vyrovnaného partnera, raději by se neměl s Beranem zaplést. On často okouzlí zrozence vodních znamení, ale pro dlouhotrvající vztah je pro něj vhodnějším navázat spojení s jiným Beranem, Lvem nebo Střelcem.

Ženy, muži, děti a rodiče v tomto znamení

Ženy narozené v tomto znamení bývají emancipované a soběstačné. Nic je nezastaví, použijí cokoliv, aby dosáhly svého. Žena Beran miluje chytré lidi, šarm, umění, okázalost, slunce, cestování, dary a peníze. Když se zamiluje, je výbornou a pozornou a manželkou. Neubrání se ale žárlivosti, výbušnosti a přehnané kritice. Nevychází-li jí milostný vztah, hrdě ho ukončí. Jako milenka neumí být dlouho sama. Většinou má značný sex appeal. Tyto ženy mají přirozené nadání pro vůdčí postavení a nechybí jim temperament ani odvaha. Rády se stylizují do různých autoritativních rolí a rády situace dramatizují. Je jim vlastní impulzivní jednání, přímočarost a netrpělivost. Jsou to idealistky, které mají malý smysl pro kompromis a jsou dost dogmatické. Neumějí spolupracovat. S nadšením se vrhají do nových aktivit, ví, jak si vychutnat život a nebojí se nebezpečí. Ba právě naopak. Neustále hledají nové výzvy a dobrodružství. Jednotvárnost a klid je deprimují. Jsou schopné velkých výkonů. Ne vždy však dotáhnou své plány do konce. Pokud je něco nudné či příliš zdlouhavé, ztrácejí zájem. Jsou nevypočitatelné a nepoučitelné. Jejich netrpělivost mnohdy hraničí s arogancí. Soutěživost a soupeření uplatňují v milostném životě. Rády flirtují. Jejich sklony k vůdcovství jim nedovolují být tvárnou a poddajnou ženou. Partner od nich nemůže očekávat, že budou pilnou hospodyňkou, jejímž jediným zájmem je starat se o domácnost a složité úkoly. Zvládnou chod domácnosti, výchovu dětí i náročnou kariéru. Když založí rodinu, tak od nich nelze očekávat, že se budou věnovat pouze jí. A pokud ano, tak jen na nezbytně dlouhou dobu. Nehledají příliš dominantního partnera, ale nesnesly by ani takového, který by je bezmezně obdivoval. Potřebují být na něho hrdé. Když už si žena ohnivého znamení Berana nějakého muže vybere, pak mu bude věrná, bude za něj bojovat, bude ochotná se mu obětovat a bude ho popohánět ho kupředu. Je to odvážná bojovnice naplněná vášní, která vždy ocení lásku. Chce být často dobývána, touží po chvále a obdivu. Ráda přebírá iniciativu, snaží se mít nad mužem převahu. Její hodnocení u opačného pohlaví se skládá pouze z extrémů, jedni ji milují a druzí nenávidí, ale neexistují lidé, kteří by si jí nevšimli nebo by je pozitivně či negativně nezaujala. Když se jí něco zalíbí, tak se vrhá do všeho po hlavě. Život s ní vymáhá od partnera hodně trpělivosti, protože nerada se vzdává své nezávislosti a je hodně impulzivní. Mívá také občas zvyk se vysmívat partnerovi jeho kritizovat. Nemá ve zvyku mít více milenců a i v manželství je spokojená a věrná pokud ji partner ponechá volnost a prostor na koníčky. Je imunní proti sukničkářům a frajírkům. Dostávají ji skromní snílci.

Muži jsou stateční, odvážní, čilý, přímí, galantní a temperamentní. Často jsou strůjci zábavy a rozhodně ji nepokazí. Umí být milý i zamračený. Milují-li, pak plně, odevzdaně a žárlivě. Jsou svoji, mají přátelské chování, vyzařuje z nich mužnost. Je to muž, který je ztělesněním mužnosti, proto mu jsou vlastní rytířské způsoby. Má představu o své roli ve vztahu a rozhodně se mu nezamlouvá partnerská rovnocennost. O životě má vznešené představy a dokáže být velkorysý i něžný. Svou partnerku si bude patrně velmi idealizovat, ale pro ni nebude vůbec jednoduché jeho představu dokonalosti naplnit a trvale udržet. Je to tím, že je soutěživý a ženy rád dobývá, proto ho také budou přitahovat ty nesnadno dosažitelné. Hledá takovou ženu, která mu bude v mnoha ohledech podřízená a bude i snadno formovatelná. Na druhé straně mu zase může přílišná poddajnost vadit. Ideální partnerka by se neměla nechat zcela ovládnout a měla by si udržet své zájmy, aktivity a názory. Měla by mu však vždy umožnit, aby měl navrch. Pro naplnění své představy o pohádkové romantické lásce by si měl muž Beran najít partnerku, která mu bude věnovat dostatečnou pozornost, bude věrná, nebude mít potřebu flirtovat a vyvolávat žárlivost, bude v něj mít a jeho schopnosti neochvějnou víru a bude ochotna za něj dělat a zařizovat nudné záležitosti. Protože je odvážný a stále vyhledává nové výzvy a dobrodružství, jeho partnerka se s ním rozhodně nudit nebude. Měla by také vědět, že spokojenost a jednotvárnost ho ubíjejí. Pokud bude jeho vztah až příliš klidný, zřejmě sem tam vyvolá hádku a krizi, aby došlo k nějakým změnám. Podobně se budete chovat i v sexu. Je vášnivý, ale tělesná touha zřejmě ochabne, jakmile se dostaví rutina. Je to rozený dobyvatel s velkou dávkou sebevědomí, které občas hraničí až s drzostí. Má hodně fantazie, proto se většinou na rande s ním nezapomíná. Občas jeho přílišná sebejistota a okázalé dvoření dokáže opačné pohlaví odradit. Pokud je ale chycen do osidel lásky, tak se z něj najednou stane velmi citlivý a jemný partner, který bude toužit po uspokojení každé potřeby jeho lásky. Bývá velmi vášnivým milencem, ale také bývá velmi žárlivý a od své nejdražší vyžaduje naprostou věrnost. Potřebuje být opečováván a musí mít jistotu toho, že je jediný ve vašem životě, pak se snaží být věrný, ale i tak vám sem tam selže a zhřeší, většinou je to nevěra jen na jednu noc.

Malý Beran je nebojácný a energický. Je rozhodný a netrpělivý. Do všeho se vrhá po hlavě. Potřebuje hodně volnosti a taky takové aktivity, kde může s druhými soupeřit. Občas může mít problémy s příkazy, školním řádem a pozorností. Nerad se podřizuje a vždy se snaží prosadit svou vůli. Není tolerantní vůči jiným názorům. Rodiče by měli dbát na disciplínu a naučit dítě přijmout zodpovědnost za vlastní jednání. Tyto děti jsou přesně jako batolata, která se právě naučila chodit. Jsou si agresivně vědomi své vlastní osoby s vyjímkou potencionálního nebezpečí v okolí a vyžadují neustálou pozornost. Ačkoli jsou od přírody vřelí a láskyplní, tak jsou neustále jakoby na stráži. Jsou přímí, spontánní, oplývající dostatkem nadšením a vekou energií. Odvážně se pouštějí do každého boje, ze kterého navíc vítězně odcházejí. Postrádají ale sebedůvěru a jsou spíše připraveni přijímat výhry než se smířit s prohrami a neúspěchy. Bývají chytří, ale chybí jim sebekázeň. Budou s vámi diskutovat o všem a upozorňuji nato, že rádi odmlouvají. Beránkům nevonějí zkoušky a se svou energií neumějí hned od začátku hospodárně nakládat. Od svého okolí potřebují mnoho povzbuzování a dodávání sebevědomí, postrádají totiž sebedůvěru. Co ovšem rodiče ničí, je jejich neutuchající energie, nedají se totiž unavit. Kolikrát si myslíte, že se přes den dost naběhali a po večerníčku usnou jako dřevo a oni zatím skáčou do desíti na posteli a nutí vás předčítat jim jemu pohádku za druhou. A zatímco vám už se na horské túře podlamují nohy, vaše dítě poskakuje okolo vás jako kamzík a povzbuzuje k rychlejšímu tempu. Nejhorší je pro něj nuda, protože to pak opravdu vymýšlí spoustu lumpáren. Tyto děti potřebují prostě hodně fyzických aktivit a sportu. Milují příběhy o statečných hrdinech, kteří dobývají nové světy. Rovněž věří ve skřítky, pohádky a nadpřirozené síly a budou v ně věřit ještě dlouho poté, co vy přivítáte první vnouče. Potřebují mít pocit, že to co dělají, někomu pomůže, nebo že to jsou nadmíru důležité úkoly přímo státního významu. Malý Beran rád pomáhá, aby dostal vavříny a stál na stupni vítězů. Občas má nápady, ze kterých budete šediví a má jich zásobu i do dospělosti. Často se živí uměním a hudbou a je jim jedno jestli vydělají, nebo ne. Musí mít jen pocit, že jsou skvělí a to třeba jen pro pět posluchačů. Jeho výchova však musí být důrazná a důsledná, ale zároveň spravedlivá a bez zbytečných trestů. Vychováte-li svého Beránka citlivě a s láskou, vyroste z něj človíček s báječnou schopností snít nesplnitelný sen a dosáhnout jeho uskutečnění. Může to být příští velikán dějin ve službách dobra třeba jako Gándhí nebo Dalajláma. Je to veselé, dominantní dítě, které slyší na na požádání o pomoc či službu, ale potřebuje naučit kázni. Je zbrklé a proto mu někdy věci nejdou, jak by chtělo, utěšujte ho. Musí hodně spát, protože často přepíná své síly. Neposmívejte se mu, s výsměchem neumí zacházet a proto jeho obranou je obyčejně krutost. Tyto děti bychom měli učit kultivovanému ovládání sil a to na všech polích života bezvýhradně. S jejich neklidem a temperamentem je můžeme naučit pracovat tak, že je naučíme, aby nevzdávali své síly a neupadaly do pasivity, ale zároveň i to, aby svou sílu nevylévali nekontrolovatelně do světa a nebyli agresivní. Musíme jim ukázat moudré nakládání s jejich životní sílou.

Rodič Beran se obvykle sám chová jako dítě. Nemá moc trpělivosti a často mu chybí jistá dávka empatie. To způsobuje potíže, zvláště pokud vychovává dítě, které se narodilo v některém vodním nebo zemském znamení.

Kameny vhodné pro Berana

Angelit, Apatit, Ametyst, Akvamarín, Achát, Bronzit, Býčí oko, Citrín, Corniol, Diamant, Dumortierit, Dendrolit (Zkamenělé dřevo), Granát, Hematit, Chalcedeon, Jaspis, Jantar, Korál, Krevel, Křemen, Karneol, Larimar, Měsíční kámen, Magnetit, Opál, Onyx, Rubín, Rodonit, Rodochrozit, Růženín, Rohovec, Sodalit, Sardonyx, Safír, Tygří oko, Turmalín

Barvy vhodné pro Berana

Vládnoucí planetou tohoto znamení je akční, energický Mars, zřejmě proto Berani inklinují k červené, žluté a oranžové. V přítomnosti těchto barev se cítí plni síly. Jejich jasné odstíny však někdy až příliš podněcují výbojnost, nervozitu a netrpělivost, charakteristickou pro zrozence v Beranu, což může vést k rychlému vyčerpání energie a k nástupu únavy. Proto čas od času volte chladnější odstíny jmenovaných barev.

Místa vhodná pro Berany k žití nebo dovolené

Anglie, Německo, Lucembursko, Izrael, Francie, Itálie - Florencie, Neapol a Padova, Polsko-Krakov, USA - Las Vegas, Hong Kong, města s mrakodrapy, nová města

Květiny vhodné pro Berana

Petrklíč, protože je podnikavý, přizpůsobivý, obratný a šarmantní v jakémkoli zaměstnání a který ostatní velice přitahuje. Bývá zajímavý a na první pohled nevšední. Většinou se dokáže prosadit v souladu s časem, protože je pracovitý a ví, co chce. Snadno a rychle dosahuje významného postavení. Má talent podnikat, angažovat se v obchodě či politice. Je schopen rychle realizovat své plány a být dobře finančně zajištěný. Ostatní mu rádi pomáhají a podporují jej. V oblasti lásky mívá štěstí, ale je velmi vybíravý a také nestálý, protože rád dobývá a hledá jistotu. Nemívá v ničem nedostatek a život bere jako výzvu.

Hortenzie, protože to je zajímavá osoba s velkým espritem, přitahující pozornost jak svým půvabným zjevem, tak i vybraným chováním. Mají dobrou intuici. Jsou diskrétní a elegantní, křehkého a jemného vzhledu. Ve svém jednání jsou trpěliví houževnatí. Dokážou okouzlit a tak dosahují úspěchu a stanovených cílů, k dosažení cílů dokážou však použít cokoli. Rádi se učí a projevují zájem o vše nové. Druhým lidem přináší klid, štěstí a pohodu. Jestliže si někoho zamilují, tak se dokážou i podřídit, zároveň ale respektují partnerovu svobodu a nezávislost, to protože oni sami na obojím také trvají.

Šeřík, protože působí citlivým a vyrovnaným dojmem. Jsou optimističtí, veselí a družní, plní životodárné energie a radosti ze života, kterou umí ostatní nakazit. V životě mívají štěstí získávají to, po čem touží, protože jsou vytrvalí, ale jsou také velmi nároční. Pomáhá jim v tom jejich houževnatost, pracovitost a vytrvalost. V lásce jsou velmi citliví a vyžaduje mnoho pozornosti. Jejich náklonnost však nebývá stálá a proto potřebují spoustu nových zážitků.

Machidiel, anděl vládnoucí Beranovi

Mé je znamení, které vám pomáhá použít osobní sílu společně se sebedůvěrou a nadšením. Má energie vám vede srdce, aby při rozhodování ovlivnilo vaše cíle. Buďte však opatrní. Můžete mít totiž pocit, že touze svého srdce zcela rozumíte a nakonec ho vůbec nepotěšíte. Využijte čas, kdy působím a zvažte své opravdové potřeby, než abyste přemýšleli o těch, které jste měli dosud. Nechte mě, abych vám pomohl při znovu nalezení cílů. Veškerá moc a vášeň vašeho nadšení a energie, posílena mými červenými, oranžovými a zlatými barvami ohně, se soustředí na dosažení dlouhodobého prospěchu, takže docílíte pravého smyslu života. Beran ohnivé znamení je ovládán Marsem, planetou statečnosti a posílení. Marsu vládne anděl Camael. Vlastnosti spojené s Beranem a Machidielem jsou asertivita, nadšení a připravenost. Dále sebedůvěra pro individualitu a originalitu. Andělé živlů nabízejí ohnivé síly, jako vášeň pro lásku a pro život samý. Rozhodnost v cílech, správnost činů. Upuštění od hněvu. Vládnoucí planetární anděl Camael ovlivňuje odvahu a dostatek sil k dosažení cílů.

Beran v ascendentech

Beran s ascendentem v Beranu je tvrdohlavý, bezohledný, taky to je dříč a pán tvorstva. Beran s ascendentem v Býkovi je pracovitý, neústupný, zlostný, sobecký, též je to diktátor a vůdce. Beran s ascendentem v Blížencích je společenský, smyslný, milující, taky to je nevěrník a slibotechna. Beran s ascendetem v Rakovi je citlivý, vztahovačný, náladový, vzpůrný a tajuplný. Beran s ascendentem ve Lvu je hrdý, nadutý, frivolní, dominantní, též je bavič a umělec. Beran s ascendentem v Panně je kritický, přísný, neúnavný, věrný a nadšený. Beran s ascendentem ve Váhách je všeználek, rebel, poskok a také je rozhodný. Beran s ascendentem ve Štíru je bystrý, mazaný, intelektuální, ale také to je intrikán a všeumělec. Beran s ascendentem ve Střelci je pozorovatel, buřič, senzibil, satirik a má léčitelské sklony. Beran s ascendentem v Kozorohovi je majetnický, originální, hrdý, pracovitý a stále v opozici. Beran s ascendentem ve Vodnáři je intuitivní, agresivní, analyzující, je to také radílek a snílek. Beran s ascendentem v Rybách je snaživý, citlivý, pilný, ale také hádavý, kousavý a egocentrický.

Šest věcí, které jsou na vás krásné Berani

Energičnost, protože vesmír vás obdařil obrovským množstvím životní energie. Větší, než kterékoli jiné znamení zvěrokruhu. Zvládáte ty nejnáročnější úkoly a na regeneraci vám stačí i krátký odpočinek.

Rozhodnost, protože neustále máte na zřeteli své cíle a proto vám rozhodování nedělá nejmenší potíže. Navíc se nespoléháte jen na logiku, dokážete naslouchat i své intuici a tak jsou vaše rozhodnutí obvykle správná a moudrá.

Vášnivost, protože když někoho milujete, tak hluboce, upřímně a divoce. Milované osobě jste schopni se zcela oddat a hloubku svých citů nikterak neskrýváte. Ať jste žena, nebo muž, rádi dobýváte a jste mistry milostných her.

Iniciativa, protože víte, že když něco chcete, tak proto musíte něco udělat. Tam, kde ostatní přešlapují na místě, vy neohroženě vyrážíte za svým snem. Žádná jiná možnost než vítězství pro vás nepřipadá v úvahu.

Vůdcovství, protože vytváříte dojem člověka, který si vždycky ví rady, což ostatní podvědomě fascinuje. Dokážete lidi nadchnout, motivovat a dodat jim kuráž, takže vás pak ochotně následují.

Upřímnost, protože se držíte hesla, že pravda se musí říkat, ať je jakákoli. Lež považujete za projev té nejubožejší slabosti, jež je příčinou všeho zla.

Šest věcí na kterých by jste měli zapracovat Berani

Netrpělivost, protože zvykněte si na to, že svět kolem vás není a nikdy nebude tak rychlý jako vaše myšlenky a činy. Nemá smysl se kvůli tomu zlobit ani trápit. Zvolněte tempo!

Neomalenost, protože si uvědomte, že stejně jako vy i ostatní lidé mají city. Nejste na světě od toho, abyste ostatní stále kriticky soudili! Než z vás příště vypadne něco jedovatého, dejte si pár vteřin na rozmyšlenou.

Arogance, protože to, že někdo nemá vaše schopnosti a kvality, ještě neznamená, že je méněcenný. Naslouchejte lidem okolo a snažte se pochopit, proč se chovají tak, jak se chovají.

Prchlivost, protože vztek je zcela přirozená emoce. Vaše výbuchy nevole, ale bývají tak mohutné, že před vámi ostatní utíkají. A bez pomoci ostatních se vám nikdy nepodaří realizovat vaše smělé cíle.

Sobectví, protože máte neustále na zřeteli jen svou vlastní vůli a zájmy. Často vám uniká fakt, že i ostatní mají své potřeby a touhy. Naučte se je respektovat, přinese vám to větší užitek, než když půjdete jen slepě za svým.

Tvrdohlavost, protože když věci nejdou podle vašich představ, tak zkuste vymyslet jiné řešení. Žádná bitva nemůže být vyhraná, když se vojáci zakopou na jednom místě. Rozbijte svou ulitu a občas poslouchejte rady ostatních.

Povolání vhodná pro Berana

voják, policista, profesionální sportovec, trenér, pilot, řidič, automobilový závodník, hasič, policista, bodyguard, dobrodruh, řemeslník, chirurg, řezník, elektrikář, svářeč, mechanik, podnikatel, obchodník, ošetřovatel zvířat, kaskadér, instruktor autoškoly, parašutista, potápěč, kovář, hutník, horník, pracovník telekomunikací, žurnalista, pracovník s elektrotechnikou, organizátor, ředitel banky nebo jiných institucí, obchodník, kuchař, právník, manažer, politik

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář